2271040299 Απλωταριάς 13, Χίος alex.georgoulis87@gmail.com
hero image

 

 
 
Δίκαιο Αλλοδαπών
Αλέξανδρος Γεωργούλης | Δικηγορικό γραφείο, Χίος
 
Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξανδρου Κων. Γεωργούλη με έδρα τη Χίο, είναι ειδικό σε θέματα που αφορούν το δίκαιο αλλοδαπών και μετανάστευσης όπως και του δικαίου της ιθαγένειας. Συμβουλεύουμε σχετικά με την απόκτηση και ανανέωση οποιασδήποτε άδειας διαμονής που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Με ευσυνειδησία, ταχύτητα και συνέπεια σας εκπροσωπούμε ενώπιον κάθε υπηρεσίας αλλοδαπών στην Ελλάδα ή προξενεία και ενώπιον των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων.

 
 
 
  Δίκαιο Αλλοδαπών
Ο όρος «δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών» περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν την είσοδο, τη διαμονή και την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και την κτήση της ελληνικής υπηκοότητας. Το δίκαιο αυτό ρυθμίζει την κατάσταση των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπηκόων τρίτων χωρών, των πολιτικών προσφύγων, των ανιθαγενών, των ομογενών και των παλιννοστούντων.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα προβλήματα και τις συχνές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Η κάθε μορφής εξαναγκασμένη απομάκρυνση αλλοδαπού (επιστροφή, διοικητική και δικαστική απέλαση, επανεισδοχή, έκδοση), η κράτηση προς εκτέλεση εξαναγκασμένης απομάκρυνσης ή στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης ασύλου, η ανάκληση ή απόρριψη νόμιμου τίτλου διαμονής, αλλά και η δυνατότητα νομιμοποίησης για εξαιρετικούς λόγους αποτελούν καθημερινότητα στην Ελλάδα των τελευταίων ετών και ως εκ τούτου άμεση ενασχόληση του γραφείου μας.

Γι’ αυτούς τους λόγους το δικηγορικό μας γραφείο, με πείρα και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα, διεπόμενο από σεβασμό τόσο στις νομοθετικές διατάξεις όσο και στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλοδαπών, αναλαμβάνει να σας υποστηρίξει δικαστικά και εξωδικαστικά σε ζητήματα όπως: αίτηση αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας (ασύλου) σε πρόσφυγες, αίτηση χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας, αιτήσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές στην Ελλάδα, κατάθεση αίτησης για διαγραφή απελάσεων αλλοδαπών, κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων διοικητικής απέλασης αλλοδαπών που έχουν εισέλθει παρανόμως στη χώρα κ.ο.κ.
 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για να συζητήσουμε την υπόθεση που σας απασχολεί και μαζί να βρούμε την ιδανική προσέγγισή της.