2271040299 Απλωταριάς 13, Χίος alex.georgoulis87@gmail.com
hero image

 

 
 
Εμπράγματο Δίκαιο
Αλέξανδρος Γεωργούλης | Δικηγορικό γραφείο, Χίος
 
Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξανδρου Κων. Γεωργούλη με έδρα τη Χίο, διαθέτει πλούσια δικαστηριακή πρακτική σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου. Με υπευθυνότητα, επιμέλεια και επαγγελματισμό εγγυόμαστε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά τον χειρισμό πολύπλοκων διαφορών αστικής φύσεως οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, μισθωτικών διαφορών και αγωγών αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων καθώς και διαφορών εργατικού δικαίου.

 
 
 
  Εμπράγματο Δίκαιο
Το εμπράγματο δίκαιο έχει ως αντικείμενο τα δικαιώματα επί πραγμάτων δηλαδή την κυριότητα, τις δουλείες (πραγματικές και προσωπικές), το ενέχυρο, την υποθήκη, το περιεχόμενό τους, τον τρόπο σύστασης και μεταβίβασής τους καθώς και τον τρόπο προστασίας τους. Ωστόσο το εμπράγματο δίκαιο περιλαμβάνει και άλλα δικαιώματα, ιδιαίτερα ενοχικές αξιώσεις που γεννιούνται ιδίως με την ευκαιρία προσβολής εμπράγματων δικαιωμάτων ή, γενικότερα, εμπράγματων σχέσεων. Περιλαμβάνει,ακόμη, θέματα κληρονομικού δικαίου.
Ειδικότερα, εμπράγματο δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, δηλ. τις έννομες σχέσεις των προσώπων προς τα πράγματα. Όπου το δίκαιο δεν αφήνει τα οικονομικά αγαθά στην ελεύθερη χρήση και διάθεση του καθενός αλλά ξεκινά από το θεσμό της ιδιοκτησίας πρέπει να ρυθμιστεί ποια οικονομικά αγαθά μπορεί να ανήκουν στα πρόσωπα και ποιες εξουσίες μπορεί να έχει το πρόσωπο επάνω σ’ αυτά.
Ακριβώς αυτό το έργο επιτελεί το εμπράγματο δίκαιο: Αφενός καθορίζει τις έννομες μορφές με τις οποίες το πρόσωπο εξουσιάζει τα πράγματα, δηλ. τα εμπράγματα δικαιώματα, και αφετέρου ρυθμίζει το περιεχόμενο, την κτήση και απώλεια, καθώς και την προστασία που παρέχει ο νόμος στα δικαιώματα αυτά. Εξασφαλίζεται ακόμα και η κοινωνική ειρήνη μέσω εμπράγματου δικαίου αφού αποτρέπεται διενέξεις προσώπων για χρήση των πραγμάτων.
 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για να συζητήσουμε την υπόθεση που σας απασχολεί και μαζί να βρούμε την ιδανική προσέγγισή της.