2271040299 Απλωταριάς 13, Χίος alex.georgoulis87@gmail.com
hero image

 

 
 
Μετάφραση • Επικύρωση
Αλέξανδρος Γεωργούλης | Δικηγορικό γραφείο, Χίος
 
Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξανδρου Κων. Γεωργούλη με έδρα τη Χίο, αναλαμβάνει την εκπόνηση επίσημων μεταφράσεων πάσης φύσεως εγγράφων (πιστοποιητικά, πτυχία, ιατρικά έγγραφα, νομικά έγγραφα, συμβόλαια κλπ). Επίσης, αναλαμβάνει την επικύρωση εγγράφων πάσης φύσεως με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille) και την επίσημη επικύρωση εγγράφων.
 
 
 
  Μετάφραση κι Επικύρωση
Με τον όρο «Επικυρωμένη» εννοούμε την μετάφραση εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από κάποιο αρμόδιο πρόσωπο, δηλαδή έχει πιστοποιηθεί η εγκυρότητα τους. Είναι πιστοποιημένη και έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής και προϋποθέτει:
Να είναι έγκυρο το πρωτότυπο
Να συνοδεύεται μαζί με το πρωτότυπο
Να επικυρωθεί επίσημα από αρμόδια αρχή (δικηγόρο)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται:
Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα
Η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα

Συγκεκριμένα, μια μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων για να είναι έγκυρη είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει το πρωτότυπο του ξενόγλωσσου εγγράφου και τη μετάφραση αυτού επικυρωμένη. Το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από τη βεβαίωση ότι αποτελεί ακριβή μετάφραση του πρωτοτύπου αλλά και ότι ο δικηγόρος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας που μετέφρασε.
 
 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για να συζητήσουμε την υπόθεση που σας απασχολεί και μαζί να βρούμε την ιδανική προσέγγισή της.